actueel     |     werken bij hvt     |    Nederlands  Francais    
             
  Hunter & Van Twist   Home      Producten      Service en onderhoud     Onderdelen     Contact    
             
       
  Telefoonnummer
   
   
     
 

Product Support en garanties

 
     
       
   
     
  Wij bieden technische ondersteuning aan eindgebruikers, importeurs en OEM’s.  
     
       
   

Steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Op hoog tempo volgen de veranderingen binnen de verbrandingstechniek zich op. Technische ondersteuning aan eindgebruikers, importeurs en OEM’s wordt door onze Product Support Engineers aangeboden. Continu toenemende emissie-eisen drijftin grote mate de introductie van nieuwe technieken. In het kader van de duurzaamheid wordt dit meer en meer door de overheden opgelegd. Onze technici zijn specialisten op zowel mechanisch, elektrisch en elektronisch gebied.

Naast het geven van training, worden wij zelf zeer regelmatig getraind aangaande de laatste ontwikkelingen. Ook onze interne organisatie wordt regelmatig bijgeschoold in ons trainingcentrum.

Hunter & Van Twist staat bekend op haar kwaliteit en technische kennis. Producten worden steeds complexer alsmede de wensen en eisen van de klant aan een product. Daarom ondersteunen we met onze Product Support vooraf, achteraf, maar ook vooral tijdens de verkoop en inbouw onze klanten.

Garantie-aanvragen

Voor het claimen van garantie kan u terecht bij onze Service afdeling. Het door u aangeschafte product kan binnen de garantietermijn defect raken. Wij nemen uw garantieaanvraag in behandeling en kunnen in veel gevallen rechtstreeks met de fabrikant communiceren over het al dan niet verlenen van garantie.

De fabrieksgarantie wordt altijd beoordeeld door de fabrikant, die het product in eerste instantie heeft geleverd dan wel gefabriceerd. Op basis van haar eigen garantie - en/of leveringsvoorwaarden bepaald deze fabrikant of vervangende onderdelen beschikbaar worden gesteld en/of reparaties vallen onder haar garantie. Hunter & Van Twist volgt ten alle tijde het oordeel van de fabrikant en voert de reparatiewerkzaamheden geheel of deels onder garantie uit indien toegekend door de fabrikant levert onderdelen onder garantie indien toegekend door de fabrikant.

Garantie of ondersteuning aanvragen?

U wil een training volgen of een garantieclaim indienen? Neem dan contact met ons op.

 

Procedure voor het aanvragen/claimen van garantie


Stap 1. Bepalen van de voor u geldende garantievoorwaarden. In principe dient u zich in elk geval altijd te wenden tot uw oorspronkelijke leverancier van het product waarvoor u een garantieaanvraag wilt indienen. Immers, van deze leverancier heeft u de garantievoorwaarden bij het geleverde product gekregen. De garantievoorwaarden kunnen namelijk per leverancier verschillen, waardoor het kan voorkomen dat uw garantievoorwaarden anders zijn dan die Hunter & Van Twist, of zelfs anders zijn dan betreffende fabrikant hanteert. Hunter & Van Twist levert haar producten en/of verricht haar werkzaamheden altijd onder haar Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden en het document WIR “garantieaanvraag” waarin onze garantievoorwaarden zijn omschreven.

Stap 2: Tijdig en juist aanvragen van garantie.
Een defect waarvoor garantie wordt aangevraagd, moet direct bij de leverancier gemeld worden na ontdekking ervan. Garantieaanvragen die niet tijdig, niet juist, of niet voorzien zijn van de vereiste gegevens en/of bewijsstukken worden niet in behandeling genomen. Let op: bij het aanvragen van een garantieonderzoek, geeft u expliciet opdracht aan Hunter & Van Twist tot het verrichten van onderzoek werkzaamheden. Mocht ergens in het traject blijken dat de gemaakte kosten niet of niet geheel onder garantie zijn gedekt dan krijgt u deze kosten volledig doorbelast.

Stap 3: Garantieonderzoek en/of de reparatie onder garantie.
Na de ontvangst van het aanvraagformulier garantieonderzoek (WIR) zal door ons een onderzoek worden opgestart. Wij hebben hierin een onderzoekende en rapporterende rol naar de fabrikanten, en zijn nimmer de beslissende partij omtrent garantieverlening. Wij doen er alles aan om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Onderzoeken/reparaties vinden plaats in onze werkplaats in Aartselaar, of bij u op locatie.

Stap 4: Afhandeling.
U ontvangt altijd een factuur voor de verrichte werkzaamheden en/of geleverde onderdelen verwijzend naar uw aanvraagformulier en/of inkoop- of projectnummer. Daarbij ontvangt u van ons ook een onderzoeksrapport. Na het onderzoek en/of de uitgevoerde reparatie sturen wij de onderzoeksresultaten naar de fabrikant en claimen wij de gemaakte kosten conform de voorwaarden van de fabrikant. Pas nadat wij door de fabrikant (deels) zijn gecrediteerd, zullen wij u (deels) crediteren. Het kan dus zijn dat u een creditfactuur over het hele factuurbedrag krijgt, of dat slechts deels wordt gecrediteerd. Dit is geheel afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant en de beslissing van de fabrikant om garantie te verlenen en zo ja, welk bedrag wordt vergoed. De kosten die zijn gedekt door de fabrikant onder garantie zijn vaak aan een maximum gebonden. In de regel worden de vergoedingen gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden in onze werkplaats te Aartselaar. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld extra (arbeids)kosten voor het repareren van complex ingebouwde onderdelen niet volledig worden vergoed door de fabrikant. U kunt hierbij denken aan een hele krappe machinekamer. Ook worden bepaalde kosten voor reparatiewerkzaamheden op locatie niet vergoed, zoals bijvoorbeeld wachturen of benodigde poortinstructies.  
     
            
                       
    Snelle links   Bezoek ook onze websites over:     Contact    
                       
   
Dieselmotoren
Generatorsets
Scheepsmotoren
Kwaliteit
Duurzaamheid
Begrippenlijst
 
Mobiele generatoren
 
Noodstroomonderhoud
   
Locatie Helststraat 49/51
  (unit 11)
  B-2630 Aartselaar
Telefoonnummer +32(0)3 - 820 55 60
Mail info[at]hunter.be
   
Linkedin Blijf op de hoogte!
   
              Driehoek Driehoek      
         
    © Hunter & Van Twist   |   Disclaimer   |   Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden   |   Webdesign: Devaca