actueel     |     werken bij hvt     |    Nederlands  Francais    
             
  Hunter & Van Twist   Home      Producten      Service en onderhoud     Onderdelen     Contact    
             
       
  Telefoonnummer
   
   
     
 

Onderhoudscontract

 
     
       
   
     
  Preventief en/of correctief onderhoud aan uw noodstroominstallatie is essentieel voor de betrouwbaarheid.  
     
       
   

Noodstroomonderhoud

Ter garantie van het optimaal functioneren van uw noodstroominstallatie, kunt u bij Hunter & Van Twist de benodigde onderhoudscontracten afsluiten. Hierin worden duidelijke afspraken vastgelegd voor periodiek preventieve en correctieve onderhouds- en inspectiewerkzaamheden, keuringen en inspecties en een 24/7 storingsdienst. De contracten kunnen desgewenst optioneel uitgebreid worden met bijvoorbeeld het periodiek proefdraaien, brandstoffiltratie- en analyses, brandstoftank inspecties of het belast testen met mobiele belastingweerstanden.

Waarom is onderhoud noodzakelijk?

Ter garantie van de betrouwbaarheid van uw noodstroominstallatie is het essentieel om deze regelmatig te laten inspecteren en onderhouden. Het preventief onderhoud, waarbij ook instellingen en regelingen worden gecontroleerd en bijgesteld, en kritische delen worden vervangen, dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Daarnaast adviseren wij de installatie met regelmaat (belast) te beproeven.

Periodiek preventief onderhoud

Ons advies luidt om minimaal 1 x per jaar uw noodstroominstallatie preventief door ons te laten onderhouden en belast te laten beproeven. Uw installatie wordt volledig gecontroleerd, afgesteld en/of bijgeregeld daar waar nodig tijdens dit onderhoud. Preventief worden (verbruiks)delen als smeerolie en filters vervangen. Vrijgekomen afvalstoffen worden door ons verzameld en afgevoerd naar een gecertificeerd inzamelbedrijf. Ook adviseren wij minimaal 1keer/jaar een black-out test uit te voeren, en uw brandstoftank en –installatie te laten controleren.

Meerjaren preventief onderhoud (4-8 jaar)

Naast de werkzaamheden tijdens het jaarlijks preventief onderhoud, zijn er kritische onderdelen in uw noodstroom installatie, die in aanvulling op het jaarlijks preventief onderhoud weliswaar met een lager interval elke 4 jaar en/of elke 8 jaar gecontroleerd of vervangen moeten worden steeds in combinatie met het jaarlijks preventief onderhoud. Wij adviseren u het volgende gebaseerd op onze ervaring:

Elke 4 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud):
Vervangen startbatterij(en), vervangen PLC back-up batterij, endoscopisch onderzoek verbrandingsruimte, controle inspuitstukken (injectors), vervangen luchtfilter.

Elke 8 jaar (in combinatie met het jaarlijks onderhoud):
Vervangen startbatterij(en), vervangen PLC back-up batterij, endoscopisch onderzoek verbrandingsruimte, controle inspuitstukken (injectors), vervangen luchtfilter, vervangen waterslangen, vervangen koelmedium, vervangen koelwater voorverwarming, vervangen V-riemen.

Deze werkzaamheden zijn motormerk en type specifiek, en kunnen u op aanvraag worden aangeboden.

Vierjaarlijkse elektrotechnische inspectie

Wij adviseren om naast de jaarlijkse (visuele) controle van de elektrotechnische componenten in de noodstroominstallatie, zoals de generator en het laagspanning besturingspaneel, ook noodstroominstallatie elke 4 jaar grondig te laten analyseren. Hierbij wordt o.a. bij de generator de winding- en isolatie weerstand gemeten (stator, rotor en op wekker). Ook worden de motorbedrading en toegepaste elektrotechnische componenten gecontroleerd en beoordeeld. Het besturingspaneel wordt dan tevens beoordeeld op zogenaamde “hot spots”, verbindingen, klemmen en de status van de bedrading. Alsook worden de bediening, indicatie- en meetinstrumenten grondig gecontroleerd. De componenten worden beoordeeld op functionaliteit, leeftijd en beschikbaarheid. Aansluitend wordt er een rapport met eventuele aanbevelingen ter verbetering en/of (preventieve) vervangingen opgemaakt. Deze werkzaamheden zijn installatie specifiek en kunnen u op aanvraag worden aangeboden.

Correctief onderhoud en storingen

Op basis van onze bevindingen tijdens het preventief onderhoud, zal Hunter & Van Twist (op aanvraag) een passende offerte opmaken voor Correctief Onderhoud en/of herstel en vervangingswerkzaamheden.

Hunter & Van Twist heeft een 24/7 interventiedienst. Deze dienst hanteert een responstijd van max. 4 uur. Het recht op gebruik van de 24/7 interventiedienst is reeds vervat in het contract voor het Jaarlijks Preventief Onderhoud. Op basis van nacalculatie worden de kosten van de interventie volgens onderstaande tarifering berekend.

Vraag een onderhoudscontract aan!

Wilt u een onderhoudscontract voor uw noodstroominstallatie afsluiten? Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen!
     
            
                       
    Snelle links   Bezoek ook onze websites over:     Contact    
                       
   
Dieselmotoren
Generatorsets
Scheepsmotoren
Kwaliteit
Duurzaamheid
Begrippenlijst
 
Mobiele generatoren
 
Noodstroomonderhoud
   
Locatie Helststraat 49/51
  (unit 11)
  B-2630 Aartselaar
Telefoonnummer +32(0)3 - 820 55 60
Mail info[at]hunter.be
   
Linkedin Blijf op de hoogte!
   
              Driehoek Driehoek      
         
    © Hunter & Van Twist   |   Disclaimer   |   Algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden   |   Webdesign: Devaca